PA Company, s.r.o., v skrátenej podobe PACO, s.r.o.